Prokkeldag

GOL Lelystad, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking in Lelystad, organiseerde op vrijdag 9 juni 2023 in samenwerking met Kubus de Prokkeldag.

Op initiatief van Aino Merits, Intendant Amateurkunst, bundelden de organisaties opnieuw hun krachten met kunstenaar Hein Walter en De Werfsjob en presenteerden ze een nieuwe vorm van de Prokkelactiviteit. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Door samen iets te doen, leer je elkaar beter kennen.

Prokkeldag in De Kubus

Ansichtkaarten voor vrienden, familie en mede-Lelystedelingen
Onder leiding van schilder, tekenaar, zorgkunstenaar en coach Hein Walter hebben tweetallen op vrijdag 9 juni 2023 tekeningen gemaakt op ansichtkaarten. Elk tweetal bestond uit een persoon met een beperking – cliënten van De Werfsjob – en een persoon zonder beperking. Geïnspireerd door voorbeelden uit de kunst werkten de tweetallen samen. De één begon met tekenen en het maken van een schets, waarna de andere verder kon gaan waar de eerste gebleven was. Op deze manier werden alle tekeningen door beide deelnemers gemaakt.

Prokkeldag in De Kubus

Een deel van de ansichtkaarten is verstuurd naar vrienden en familie van de deelnemers; een ander deel werd verzonden naar samenwerkingspartners en andere inwoners van Lelystad die een steuntje in de rug konden gebruiken. Aan het einde van de dag werden alle ansichtkaarten per post verstuurd. Tijdens de workshop maakte Hein Walter foto’s, die werden samengebracht in een prachtig boekje, waarvan alle deelnemers een exemplaar hebben ontvangen.

De organiserende partijen kijken terug op een mooie dag
De organiserende partijen kijken terug op een mooie dag, waarop ook wethouder Messelink-Dijkstra een bezoek bracht.

Prokkeldag in De Kubus

Over GOL Lelystad
Stichting GOL Lelystad behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad. Het GOL zet zich in voor een inclusieve samenleving in Lelystad, waarin iedereen, met of zonder beperking, volwaardig kan meedoen. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen essentieel is voor de ontwikkeling van een inclusief lokaal beleid. Mensen met een beperking zijn personen die te maken hebben met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking, evenals zij die worstelen met psychische problemen of chronisch ziek zijn.