Partners

Onder Stichting de Kubus vallen: Kubus, FleCk en Kunstlink.

Kubus
Genieten van kunst en cultuur! Kunst en cultuur voor iedereen. Of je nu bij Kubus, op school of in de wijk je creativiteit tot bloei laat komen. Dat maakt niet uit. Kubus is er voor iedereen en zorgt ervoor dat jong en oud, beginner en gevorderde, mensen met en zonder beperking kan genieten van een breed kunst- en cultuuraanbod. Kubus maakt kunst zichtbaar en zorgt ervoor dat iedereen in Lelystad daarvan kan genieten!

FleCk
FleCk is het expertisecentrum cultuureducatie voor Flevoland. Wil je als school, schoolbestuur of culturele organisatie aan de slag met cultuuronderwijs en heb je behoefte aan advies, netwerken, scholing, innovatie en ondersteuning op dit gebied? Dan zijn zij jouw aanspreekpunt.

Kunstlink
Kunstlink Flevoland versterkt en verbindt kunstmakend Flevoland. Zij zijn er voor iedereen die kunst maakt, beoefent of organiseert. Kunstmakers, amateurkunstorganisaties, kunstencentra en gemeenten kunnen bij Kunstlink terecht voor ondersteuning, informatie en advies. Bijvoorbeeld over fondsenwerving, talentontwikkeling, kunst in het sociaal domein en samenwerkingsprojecten.

Partners
Wij werken nauw samen met onze partners, waaronder gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en Cultuur voor Lelystad. Wij werken graag samen met anderen om Lelystad cultureel tot bloei te laten komen.

Cultuur voor Lelystad
Stichting Cultuur voor Lelystad is een samenwerkingsverband van Agora Theater, Poppodium Corneel, Flevomeer Bibliotheek Lelystad en Kubus. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij kunst en cultuur in Lelystad.