LOL na School

Sportles, een muziekinstrument leren bespelen of ‘gewoon’ leren zwemmen na school. Voor de kinderen in Lelystad Oost: Zuiderzeewijk, Waterwijk, Boswijk en Atolwijk (zie afbeelding onderaan pagina) is dat niet altijd vanzelfsprekend, omdat er thuis geen geld voor is. Om de (belevings)wereld voor deze kinderen te vergroten, lanceerde ‘School en Omgeving’ het gratis naschools activiteitenprogramma ‘LOL na School’. De Rijksoverheid trekt hiermee de portemonnee om kinderen gelijke kansen te bieden.

Lol na School in Lelystad Oost

Het programma ‘School en Omgeving’ is onderdeel van ‘Samen Lelystad Oost’ en heeft als doel kansengelijkheid onder kinderen te vergroten door het stimuleren van een verrijkt schoolaanbod.

Activiteiten na schooltijd
Inmiddels hebben 700 kinderen zich via de website lolnaschool.nl aangemeld voor 75 verschillende activiteiten. De activiteiten starten vaak direct na schooltijd en zijn op school of direct in de buurt van school. Deze ‘verlengde schooldag’ is het resultaat van de samenwerking tussen Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad, Stichting SchOOL, Kubus Lelystad, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad.

Wijken kaart van Lelystad