Inzet kunstvakdocenten VO

Kubus wordt de laatste tijd vaak benaderd door voortgezet onderwijsscholen over de inzet van kunstvakdocenten. Scholen kunnen kunstvakvacatures steeds vaker niet op tijd invullen; daardoor missen leerlingen veel onderwijstijd. Kubus kan dit probleem opvangen door culturele projecten of lessenseries over kunst en cultuur aan te bieden.

Afgestemd op leerlingen in het voortgezet onderwijs
De projecten en lessenseries zijn afgestemd op leerlingen in het voortgezet onderwijs en kunnen worden ingezet voor de duur van één of meerdere periodes in het schooljaar. De onderwerpen van deze projecten en lessenseries zijn afhankelijk van de expertise van de desbetreffende docent. De inhoud kan worden afgestemd op bestaande kerndoelen die van tevoren zijn opgesteld in PTD’s en PTA’s door scholen.

Meer weten? Neem contact op.

Robbert van Uum

Coördinator cultuureducatie voortgezet onderwijs & mbo en Projectleider sociaal domein.

Stuur een e-mail of bel 06 51 92 16 09