CultuurPlus

CultuurPlus is een flexibel en laagdrempelig provinciaal programma dat elke school de kans geeft het eigen cultuuronderwijs te verbeteren. CultuurPlus is onderdeel van de vierjarige subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK3), die van 2021-2024 loopt. Dit programma biedt kansen om nieuwe plannen en ambities te ontwikkelen en uit te voeren. Én maakt het mogelijk dat ieder kind betekenisvol cultuuronderwijs krijgt, op welke school hij of zij ook zit binnen Flevoland.

Het programma is ingedeeld in drie treden. Je maakt een keuze uit het CultuurPlus-aanbod (trede 1), creëert samen met een cultuurmaker eigen cultuureducatieprojecten (trede 2) of ontwikkelt een eigen cultuurprogramma in een structurele samenwerking met een cultuurmaker (trede 3). In samenwerking met Kubus worden mogelijkheden en kansen besproken en kun je als school je eigen keuzes maken. De school is aan zet: met cultuuronderwijs op maat, passend bij de eigen visie en ondersteunend aan de eigen ambities. De coördinatoren van Kubus hebben de afgelopen weken uitleg gegeven in diverse schoolgesprekken.

Om het meeste profijt te halen uit de drie treden van CultuurPlus biedt FleCk diverse scholingsmogelijkheden voor onderwijsprofessionals. Er worden scholingsprogramma’s ontwikkeld die vraag gestuurd en duurzaam zijn en zo goed mogelijk gekoppeld kunnen worden aan CultuurPlus. De combinatie van leren en doen staat centraal in het totale aanbod.