Jaarverslag

Wij maken jaarlijks een jaarverslag. Hier vind je wat Stichting de Kubus heeft gedaan in het jaar dat achter ons ligt. In het financieel jaarverslag vind je onder andere een overzicht van de baten en lasten van Kubus, Corneel, FleCk en Kunstlink.