Jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting de Kubus vind je onder andere een overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar en de baten en lasten van Kubus, Corneel, FleCk en Kunstlink.