Jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting de Kubus vind je onder andere een overzicht dat is opgebouwd uit een bestuursverslag, verslag Raad van Toezicht, de jaarrekening met daarin de balans van Stichting de Kubus, de staat van baten en lasten van Stichting de Kubus en de losse staten van baten en lasten Kubus, FleCk en Kunstlink.