Jaarverslag

In het jaarverslag van Stichting de Kubus vind je onder andere een overzicht van de activiteiten van afgelopen jaar en de baten en lasten van Kubus, FleCk en Kunstlink.