Wat is Scala

5e schooldag door Scala
Met Scala investeert Gemeente Lelystad samen met drie grote schoolbesturen (Stichting SchOOL, SCPO en SKO) in het ontwikkelen van een 5e schooldag met activiteiten zoals techniek, cultuur, natuur en media. Dit verrijkt het primair onderwijs met extra aanbod, stimuleert leerlingen hun talenten te ontdekken en het vangt een lerarentekort op. Scala biedt hiervoor een sterk netwerk van geschoolde vakdocenten en ontwikkelt kwalitatief lesmateriaal, voor een sterker onderwijs in Lelystad en Flevoland. De ontwikkeling van de leerling staat voorop.

Een school kan kiezen uit diverse scenario’s

 • Van 1,5 uur tot een dag per groep;
 • Verschillende lessenseries voor de periodes tussen de vakanties (6-8 weken).

En uit diverse leergebieden

 • Digitale geletterdheid
 • Gezondheid & Bewegen
 • Kunst & Cultuur
 • Natuur & Milieu
 • Mens & Maatschappij
 • Taal & Begripsvorming
 • Wetenschap & Technologie

Binnen deze leer- en aandachtsgebieden wordt aangesloten bij de te bereiken onderwijsdoelen zoals beschreven bij SLO of curriculum.nu.

Hoe ziet een Scala dag eruit
Bekijk hier voorbeeldroosters van hoe een Scala dag eruit kan zien.

Wat kost een Scala dag
Veel scholen vragen zich af of Scala duurder is dan vervanging. Gemiddeld kosten de aanbieders, experts en ZZP-kunstdocenten die Scala inhuurt meer dan een vervangende leerkracht (als een docent bijvoorbeeld voor 1,5 uur naar een school gaat en deze voor dat dagdeel of dag geen ander werk kan aannemen, wordt dit doorberekend in de prijs).

Het verschil neemt echter af naarmate

 • De garantie op doorlopend werk voor de Scala-docent toeneemt (bijvoorbeeld bij het inzetten van volledige dagen en langere periodes);
 • De uurprijs van vervangende leerkrachten stijgt vanwege het lerarentekort.

Korting 
Scala biedt scholen die zich vóór 15 juni 2023 inschrijven voor het hele schooljaar 2023-2024 én flexibel zijn qua dag en tijdstip waarop Scala wordt ingeroosterd een korting van 5% op het totaalbedrag.

Meer weten? Neemt contact op.

Ineke van Enk

Manager Onderwijs & Samenleving en Impulsregisseur Scala

Neem contact op met Ineke

Nikita Baboelal

Projectmedewerker Scala

Neem contact op met Nikita

Dianta Kikkert

Projectmedewerker Scala & Assistent Onderwijs & Samenleving

Neem contact op met Dianta