Dianta Kikkert

In het team is Dianta project-assistent van ‘Scala’. Scala ontwikkelt een 5e schooldag waar cultuur naast taalvorming, media, techniek, natuur, milieu en gezondheid een vaste plek krijgt in het onderwijsprogramma. Bovendien ondersteunt zij de doorontwikkeling van de docentenpoule in samenwerking met het FleCk (Cultuureducatie Flevoland). Zij behandelt aanvragen die binnenkomen voor ‘Scala’.

Eerder was Dianta naast onderwijsassistent actief bij verschillende vakantieactiviteiten.

Dianta is te bereiken via d.kikkert@dekubuslelystad.nl