Anne Bond

In het team is Anne als impulsregisseur ‘Scala’ actief met het vormgeven van een 5e schooldag. Tijdens zo’n dag krijgt cultuur naast taalvorming, media, techniek, natuur, milieu en gezondheid een vaste plek in het onderwijsprogramma.

Ze was verantwoordelijk voor educatie bij verschillende musea, coördinator cultuureducatie en programmering en evenementen.

Anne is te bereiken via a.bond@dekubuslelystad.nl