Nieuwe ontwikkelingen voor 5e schooldag

Met Scala investeert Gemeente Lelystad samen met drie grote schoolbesturen (Stichting SchOOL, SCPO en SKO) in het ontwikkelen van een zogenoemde 5e schooldag. Hierdoor staat er steeds een bevlogen vakdocent voor de klas en krijgen kinderen les in verschillende leergebieden zoals cultuur, sport en media & techniek. Zo krijgen zij de kans om hun talent te ontdekken. Daarnaast kan met de inzet van de 5e schooldag het leraren tekort opgevangen worden.

De kracht van Scala

  • Verrijkt het onderwijs van basisschoolleerlingen met extra aanbod
  • Laat leerlingen hun talenten ontdekken
  • Zet vakdocenten in bij het bestrijden van het lerarentekort
  • Geeft invulling aan de verplichte taken naast de reguliere vakken

Keuze vakgebieden
In samenspraak met de ontwikkelaars van SLO en Curriculum.nu zijn een aantal vakgebieden opgesteld waar jouw school uit kan kiezen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden en lesprogramma’s:

Stip op de horizon
De komende twee jaar werkt de Impulsregisseur Scala samen met de scholen in Lelystad aan een verrijking van de ontwikkeling van de leerling en tegelijkertijd aan het verminderen van het tekort aan leerkrachten. Scala versterkt het netwerk van geschoolde vakdocenten en aanbieders met verschillende expertise. Bovendien wordt in samenspraak met het onderwijs kwalitatief lesmateriaal ontwikkeld. Ontwikkelingen op de voet blijven volgen is hierin van belang evenals een nauwe samenwerking met zowel landelijke als lokale partijen zoals bijvoorbeeld het LKCA, de SLO, de Coördinator Bewegingsonderwijs, Flevomeer Bibliotheek, Schoolbesturen en het RAP. Op deze manier bouwt Scala samen met de scholen aan een sterker onderwijs in Lelystad en Flevoland.

Scala in de praktijk
Meer weten wat Scala voor jouw school kan betekenen? De Impulsregisseur is beschikbaar voor hulpvragen en stelt samen met jou een programma op maat op aan de hand van reguliere tarieven. Daarvoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het NPO-budget wat de komende twee jaar beschikbaar is.

Neem voor meer informatie contact op met het team van Scala:

Van links naar rechts: Ineke van Enk, Anne Bond en Dianta Kikkert.
Klik hier wanneer u de leden van ons team wilt leren kennen.