Kunst en cultuur voor iedereen

In Lelystad Oost is cultuur voor de jeugd niet zo vanzelfsprekend en toegankelijk. Daarom worden er in Lelystad Oost diverse naschoolse activiteiten uitgerold waar o.a. leerlingen van basisscholen in Lelystad Oost aan kunnen deelnemen.

Het project ‘Active in Art’ is deze maand van start gegaan met als doel om kunst en cultuur bij deze groep duurzaam en dichtbij aan te bieden. Er komt een try-out in de Waterwijk, waarbij leerlingen van de bovenbouw wordt gevraagd wat ze willen leren, meemaken en op welke manier ze dat willen doen. Als onderdeel van deze try-out worden gedurende 14 weken een aantal workshops in de wijk aangeboden.

Een uitgebreid programma in het kader van de rijksregeling School & Omgeving is nog in de opstartfase. Lelystad Oost is een van de 15 intensiveringsgebieden waar het Rijk specifieke afspraken mee heeft gemaakt om de komende jaren te werken aan het uitbreiden van de kansen en mogelijkheden. Het uitgangspunt is om voor leerlingen in Lelystad Oost het verschil te maken door ‘verrijken’ (Kunst & Cultuur- en Sportactiviteiten) en ‘verlengen’ (van de onderwijstijd) met betrekking tot de basisvaardigheden (taal/rekenen, digitale en sociale vaardigheden en burgerschap).

Scholen worden uitgebreid bevraagd en betrokken en hebben een centrale rol, omdat alle kinderen van een wijk daar bereikt kunnen worden. Kubus is partner in dit project om vorm te geven aan de vragen op het gebied van Kunst & Cultuur. Wanneer er meer bekend is over de invulling van het naschoolse programma, nemen we dit uiteraard mee in onze contacten met de betreffende scholen.