CultuurPlus bij obs De Windroos

Van inzetten CultuurPlus om de werkdruk te verlichten, naar het zien van meerwaarde in cultuuronderwijs en dit volledig willen integreren in hun school curriculum. Een van de scholen die hier druk mee bezig is, is obs De Windroos.

“In eerste instantie was de vraag naar cultuuronderwijs wat meer adhoc, puur om de werkdruk te verlagen. Sommige kinderen hadden in het begin ook wel eens geen zin om aan ‘de lessen van de Kubus’ deel te nemen. Bijvoorbeeld dans, waar jongens dan geen zin in hadden. Maar toen zij les kregen van een enorme leuke jongen die super kon dansen, zorgde dat voor enthousiasme bij de kinderen en dus ook bij de jongens, waardoor ook zij meer plezier kregen in de lessen. Later kregen we van kinderen zelfs te horen ‘juf, het is zoveel leuker geworden op school.’ Dat doet ons goed, want daar gaan we uiteindelijk voor”, vertelt Karin Collin directeur van obs De Windroos over de inzet van CultuurPlus.

CultuurPlus in de praktijk
Karin Collin: “In het huidige onderwijs merk je dat de focus op dit moment heel erg ligt op rekenen, lezen, taal en spelling. Uiteraard is dit belangrijk, maar wij hebben vanuit onze school een bredere kijk hierop en vinden cultuuronderwijs hierin ook enorm belangrijk. Vooral het stimuleren van creativiteit is naar ons idee erg waardevol. CultuurPlus helpt om vorm te geven aan cultuuronderwijs en het op een leuke en makkelijke manier aan te bieden.”

“Afgelopen schooljaar hebben we echt wat geëxperimenteerd, zo zijn we begonnen met het opzetten van twee koren, een voor de onderbouw en een voor bovenbouw. Dit was succesvol en aankomend jaar gaan we dit ook opnemen als vast onderdeel in ons curriculum. Hetzelfde geldt voor de instrumentoriëntatie lessen. Deze lessen hebben we wel wat anders ingestoken en bewust na schooltijd aangeboden. Voor ons is intrinsieke motivatie van kinderen heel belangrijk en iets wat wij willen stimuleren. Voor deze lessen mochten kinderen zich dus aanmelden, maar dat hoefde niet. Uiteindelijk hebben 84 kinderen zich aangemeld en zij kregen dan een gitaar of viool mee naar huis om te kunnen oefenen. Nu zijn er nog 22 kinderen over die na school deelnemen aan de lessen. Voor aankomend jaar willen we dit wel onder schooltijd gaan aanbieden. Dat is spannend, want wellicht zijn er kinderen die dat niet leuk vinden. Daar moeten we op dat moment naar kijken wat daar een oplossing voor kan zijn. Ook hebben wij de cultuurcarrousel. Hierin krijgen alle kinderen van de school wekelijks lessen op gebied van zang, dans, drama en beeldende vorming.”

Wat maakt CultuurPlus bijzonder?
Karin: “CultuurPlus maakt het mogelijk om cultuuronderwijs te integreren in het curriculum. Nu nog met subsidie, maar uiteindelijk streven wij ernaar om dit gewoon het nieuwe onderwijs te maken. We nemen cultuur zelfs op in ons nieuwe logo. Je merkt aan kinderen dat ze er veel plezier uit halen en zich verder ontwikkelen. Hun kijk wordt breder en het stimuleert het leren. Ook voor de reken- en taalvakken. Het is niet zo dat iemand ineens beter kan rekenen, maar het plezier in school wordt wel vergoot en iets waar je plezier uithaalt dat geeft een tevreden gevoel. Dus ook het sociaal welbevinden nemen we hierin mee. Voor ons maakt CultuurPlus het huidige onderwijsaanbod zoveel rijker en kunnen kinderen zich verder ontwikkelen.”

Tips voor scholen die willen starten met CultuurPlus
Karin: “Voor scholen die willen starten met CultuurPlus heb ik als tip om het als vast onderdeel op te nemen in je curriculum. Wij hebben de kinderen echt kennis laten maken met kunst en cultuur, iets waar onze vaste docenten niet altijd de tijd voor hadden. Door de lessen zijn kinderen enthousiast geworden. Vanuit hun eigen motivatie spelen sommige nu muziekinstrumenten of doen mee aan andere onderwijsvormen op het gebied van kunst en cultuur. Dat is heel mooi om te zien!”

CultuurPlus bij jouw op school
CultuurPlus is een flexibel en laagdrempelig provinciaal programma dat elke school de kans geeft het eigen cultuuronderwijs te verbeteren. CultuurPlus is onderdeel van de vierjarige subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK3), die van 2021-2024 loopt. Dit programma biedt kansen om nieuwe plannen en ambities te ontwikkelen en uit te voeren. Én maakt het mogelijk dat ieder kind betekenisvol cultuuronderwijs krijgt, op welke school hij of zij ook zit binnen Flevoland. In samenwerking met Kubus worden mogelijkheden en kansen besproken om de inzet van CultuurPlus mogelijk te maken.