25 januari 2023

Volwassenenfonds Sport & Cultuur wordt verlengd

Het succesvolle Volwassenenfonds Sport & Cultuur in Lelystad wordt verlengd. De pilot, die 1 juni dit jaar is gestart, heeft al 120 nieuwe sporters bij diverse aanbieders opgeleverd. De gemeente steekt daarom extra geld in het fonds.

Inwoners die leven van een bijstandsminimum kunnen daardoor heel 2023 financiële steun aanvragen om te sporten. Dit kon aanvankelijk nog tot 1 maart 2023.

Via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen inwoners die een inkomen hebben tot 130 procent van de bijstandsnorm terecht bij verschillende sport- en cultuuraanbieders. Inmiddels zijn er sinds de start van het fonds in Lelystad 33 intermediairs die aanvragen kunnen indienen.

Coördinator Tamaryoës Kok is erg blij met het verlengen van het fonds: ‘De aanvragen stromen nog steeds wekelijks binnen, waardoor te zien is dat nog niet iedereen geholpen is. Door verlenging van het fonds kunnen méér mensen sporten. Ook kunnen de sporters die nu al een beroep doen op het fonds zo blijven sporten’.

De cultuuraanvragen kunnen in 2023 ook weer bij alle intermediairs worden aangevraagd. Kok: ‘Voor sport wordt dan maximaal 250 euro vergoed en voor cultuur is dat 450 euro per jaar’.

Aanvragen worden altijd gedaan door een tussenpersoon: een zogeheten intermediair. Bent of kent u iemand die wegens financiële omstandigheden niet kan sporten of geen culturele activiteiten kan doen zoals leren piano spelen of toneelles? Kijk dan op www.volwassenenfonds.nl/ deelnemers/lelystad om alle intermediairs te vinden. Zij helpen graag om sport en cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Of klik hier.