18 april 2023

Kubus zet in op samenwerking hogeschool ArtEZ

Stichting de Kubus in Lelystad heeft vergevorderde plannen om een structurele samenwerking aan te gaan met hogeschool voor de kunsten ArtEZ uit Zwolle. Het ontbreken van een hogeschool in de provinciehoofdstad is voor Kubus een gemis en daarom heeft directeur-bestuurder Alex van Zijl het initiatief genomen om een brug te bouwen met de hogeschool uit Zwolle, Enschede en Arnhem.

“Flevoland staat in alle staatjes ergens onderaan als het gaat om de uitgaven aan kunst en cultuur. Hierdoor is er een magere culturele infrastructuur vergeleken met de rest van Nederland. Het ontbreken van een hogeschool voor de kunsten is daar een belangrijke oorzaak van en helpt niet om van onderaf aan een gezonde infrastructuur te bouwen. We weten dat zowel de gemeentelijke- als de provinciale politiek inziet hoe belangrijk het is dat hbo-studenten onze stad en regio structureel gaan verrijken. Zeker met de groeiambities die de provincie -en Lelystad in het bijzonder- heeft”, aldus de directeur-bestuurder van Stichting de Kubus.

Studenten koppelen aan maatschappelijke uitdagingen
Als het aan Van Zijl ligt komt er in De Kubus een structurele samenwerking met ArtEZ waar studenten lessen kunnen volgen en zich met name kunnen gaan bezighouden met de maatschappelijke rol van kunst en cultuur in de grote stad.“Kunst en cultuur als middel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Juíst in Lelystad is er veel werk te verrichten waar kunst en cultuur een prachtige bijdrage aan kan leveren. Er groeien hier te veel jongeren op vanuit een achterstandsituatie, waardoor er sprake is van kansenongelijkheid. Door in te zetten op het talent van de jeugd en dat te versterken, creëer je slimmere burgers die goed voor zichtzelf kunnen zorgen. Dat is wat Lelystad zo nodig heeft.”

Dat is ook het belang van de leiding van ArtEZ. Lid van het college van bestuur van ArtEZ Maarten Bremer ondersteunt de op handen zijnde samenwerking van harte. “Eén van onze ambities is om als kunsthogeschool midden in de maatschappij te staan, om zo met ons makerschap bij te kunnen dragen aan kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat we niet alleen actief zijn in de drie steden waar we gevestigd zijn, maar ook daarbuiten. In dat kader past een samenwerking met de Kubus goed. De eerste stap in samenwerkingen als deze, is samen projecten en activiteiten uitvoeren. Dat gaat nu gebeuren. Vanuit de dynamiek en energie die daarin ontstaat, kijken we naar een volgende stap. We gaan zien waar dat in uitmondt. Laten we zorgen dat de komende eerste activiteiten voor Lelystad van betekenis gaan zijn”.

Kubus weet zich ook gesteund door wethouder Cultuur van de gemeente Lelystad, Sjaak Kruis: “Een mooie samenwerking! Die past uitstekend bij de nieuwe gemeentelijke cultuurvisie die de raad binnenkort vast gaat stellen. En bij ons streven naar hbo in de stad. De inzet van zulke jonge professionals in spé gaat ongetwijfeld veel creatieve inspiratie opleveren voor de cultuurmakers in Lelystad. Wij zijn daar blij mee.”

Versterking van de culturele infrastructuur
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de afdeling theater van ArtEZ Zwolle. Binnen deze academie worden studenten opgeleid tot artist educator; verhalen vertellers van de toekomst die alle denkbare media beheersen en kunnen gebruiken. Door studenten en afgestudeerden te koppelen aan amateurverenigingen ontstaat een kruisbestuiving, waarbij studenten kunnen leren uit de praktijk en de verenigingen kunnen profiteren van de ideeën en creativiteit van deze nieuwe generatie. Kubus hoopt met ArtEZ te komen tot een totaal nieuwe impuls voor haar Kubustheater. Daarbij is de wens om in het weekend een theaterprogramma te gaan neerzetten -in goede afstemming met Agora- waarbij er optredens plaatsvinden van amateurgezelschappen en semi-professionals; bij voorkeur in samenwerking met ArtEZ-studenten. Het is de bijdrage die Kubus graag wil leveren aan het amateurveld én aan de nieuwe ontwikkeling van het Theaterkwartier.

Een ander project waar Kubus en ArtEZ op dit moment over spreken is de opzet van een creatieve broedplaats voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar onder de naam ‘The Cube’. Hier kunnen jongeren in hun vrije tijd aan de slag in een zogenaamd makerslab; een korte cursus voor jongeren die hun talent verder willen verdiepen. Zij worden gekoppeld aan inspirerende coaches uit Lelystad en de provincie die deze jongeren een stap verder kunnen brengen in bijvoorbeeld DJ-skills, muziekproductie, videoproducties, fotografie, dans, mode en muziek. Doel is om te komen tot een voorstelling en/of presentatie. Het project is een samenwerking tussen SPOT, Welzijn Lelystad en Kubus. Naar verwachting gaat ‘The Cube’ voor de zomer open.

Al met al veel nieuwe innovatieve projecten binnen Stichting de Kubus met als doel een brug te slaan naar de hogeschool. Een structurele samenwerking met ArtEZ op diverse terreinen moet een boost geven aan het hele (culturele) vestigingsklimaat in Lelystad en de regio.

“Met deze samenwerking hopen we op termijn een brug te slaan naar de hogeschool. Mijn doel is om na een succesvolle samenwerking binnen nu en 5 jaar misschien wel een dependance van ArtEZ te mogen verwelkomen in De Kubus, of Lelystad. Daarvoor hebben we alle steun nodig vooral vanuit de politiek, waarvan ik hoop dat we met z’n allen inzien welke maatschappelijke en economische waarde wij met kunst en cultuur kunnen toevoegen aan de stad,” aldus Alex van Zijl.