Terug naar overzicht

Taal en beweging

Groep: 7-8, lessenserie van 6-8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen: 3, 12, 54 en 55 

Over de lessen
In deze lesserie animatie wordt de relatie onderzocht tussen woorden en beelden: hoe ontstaan er nieuwe betekenissen uit de combinatie van afzonderlijke woorden of beelden? Hoe ontstaat er een visuele rijm, en hoe wordt daarin de som meer dan de delen? Dit wordt geoefend in een serie lessen, met behulp van animatie en montage. Spelen met taal speelt hierin een belangrijke rol. In de eerste lessen komt het spelen met woorden en woordbetekenissen op een beeldende manier door middel van animatie aan bod. De leerlingen werken vervolgens toe naar een geanimeerde verbeelding van een kort (zelf geschreven) gedicht. De leerlingen reflecteren op het eigen werk en dat van elkaar. 

Doel van de lessen 

  • Kennismaken met basisbeginselen van animatie en voorbeelden uit de filmgeschiedenis; 
  • De leerlingen maken kennis met stopmotion in de lineaire vorm van animeren en met animeren volgens de zgn. ‘pose-to-pose’ methode; 
  • Kennismaken met en onderzoeken van associatieve mogelijkheden van taal en visuele middelen; 
  • Leren benoemen van filmtaal. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Juan de Graaf, animatiefilm regisseur en docent animatie. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail