Terug naar overzicht

Speelwildernis

Groep: 5-6 en 7-8, lessenserie van 6-8 weken
Deze lessenserie sluit aan op kerndoel 39 en 54

Over de lessen
Tijdens de lessen van De Speelwildernis luisteren kinderen naar oude en nieuwe verhalen over de natuur. De verhalen van de docent en van de kinderen zijn de basis voor het maken van een uitdagend speelbosje dichtbij school of op het schoolplein zelf. De kinderen graven, zaaien, planten en creëren hun speelbosje met natuurlijke materialen, zoals onder andere zand, water en wilgentakken. Er komen ook losse speelaanleidingen, van onder andere grote en kleine zwerfkeien en takken te liggen. Elke les wordt al spelend verder gebouwd aan een klein speelparadijs voor de kinderen. En voor de dieren die erop af komen. De lessenreeks wordt afgesloten met een theatrale presentatie. Na de lessenreeks kunnen kinderen er zelfstandig in verder spelen. 

Doel van de lessen 

  • Leerlingen leren de betekenis van de volgende begrippen. Natuur: seizoenen, groeien, ecologie en klimaat. Cultuur: verhaalvormen, verteltraditie, verbeelding, acteren en beeldende vorming.
  • Leerlingen oefenen de volgende vaardigheden: Experimenteren, samenwerken, empathisch vermogen, zelfbeeld, waarnemen, verbeelden, fantaseren, creëren, samenhang ontdekken, kritisch denken, presenteren, vertrouwen, luisteren en vragen stellen.

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner De Speelwildernis.  

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.