Terug naar overzicht

Science, Technology & Engineering

Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 lessenserie van 6- 8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoel: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 23, 27, 28, 29, 32, 37, 39, 42 en 45

Over de lessen
Young Engineers is gespecialiseerd in het aanbieden van creatieve oplossingen voor STEM educatie. Daarvoor hebben we programma’s ontwikkeld waarbinnen leerlingen zelf aan de slag gaan met technisch Lego® en programmeerbare Lego®. De kleuters gaan aan de slag met Kid K’nex®.

De Educatieve en Entertainende lesprogramma’s van Young Engineers hebben het doel theoretische en toegepaste kennis op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en robotica over te brengen. De leerlingen ontwikkelen 21e -eeuwse vaardigheden en maken praktisch kennis met technische en natuurkundige principes. Tijdens deze lessenserie ontwikkelen de kinderen het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om de uitdaging van techniek en robotica aan te gaan. We stimuleren de kinderen om hun creativiteit in te zetten en om problemen die ze tegen komen tijdens het bouwen van constructies, oplossingsgericht te benaderen.

21st century skills, STEM het zijn termen die binnen het onderwijs steeds meer gehoord worden. We willen kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap en ze uitdagen om probleemoplossend en creatief te denken. We behandelen verschillende kerndoelen die vallen onder de leerlijnen oriëntatie op jezelf en de wereld. Maar ook rekenen/ wiskunde, het uitbreiden van woordenschat, creatief oplossend denken en de sociale vaardigheden worden tijdens onze lessen geoefend en spelenderwijs getraind.

Doel van de lessen

  • Ontwikkelen van 21ste eeuw vaardigheden zoals kritisch-, creatief- en probleem oplossend denken.
  • Verbreden en verdiepen van kennis van de fysieke wetten en verschillende natuurlijke fenomenen.
  • Bekend raken met technische principes.
  • Vaardigheden ontwikkelen om stabiele constructies te maken.
  • Gevoel van eigen competentie vergroten.
  • Uitbreiden van expressiemogelijkheden
  • Ontwikkelen van motoriek en ruimtelijke visie.
  • Uitbreiding woordenschat.

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Young Engineers.

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.