Terug naar overzicht

Poëzie

Groep: 4-5, 6-7 en 8 lessenserie van 6-8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen 54, 55 en 56

Over de lessen
Tijdens de lessenserie “Taal en Poëzie” leren de kinderen meer over taal en poëzie. Ze ontdekken wat poëzie is, hoe je creatief met woorden kunt zijn, en hoe je zelf verschillende vormen van poëzie kunt schrijven. Kinderen leren ook hoe ze beelden of nieuwsberichten kunnen omzetten in een letterlijke vertaling. Hierbij worden ze uitgedaagd om te reflecteren en creatief te denken.

Elke les maken de leerlingen een gedicht naar aanleiding van een krantenbericht, schilderij, kunstwerk, verhaal of tv-fragment. We bespreken het gekozen werk klassikaal. Wat nemen we waar? Wat roept het bij jou op? Welke woorden schieten jou te binnen? Daarna gaan de leerlingen individueel aan de slag met het maken van een gedicht. Ze knippen woorden uit boeken, tijdschriften, kranten, enzovoort, en vormen hiermee een gedicht dat naar hun idee aansluit bij de beleving van het krantenbericht, schilderij, enzovoort. Een presentatie of voordracht tijdens de laatste les is mogelijk, mits de sfeer in de klas veilig genoeg is. Dit helpt niet alleen bij het leren presenteren, maar ook bij het inspireren van elkaar.

Doel van de lessen
Deelnemers leren de betekenis van de volgende begrippen:

  • Poëzie: de verschillende vormen van poëzie en gedichten;
  • Collage maken: creatief bezig zijn met diverse materialen (een achtergrond maken met plaatjes, tekeningen, verven) en daarbij taal gebruiken in de vorm van een gedicht;
  • Creatief denken, waarnemen en observeren: omzetten van beeld naar taal en creatief omgaan met taal;
  • Reflecteren: leren van elkaar en het samenvoegen van diverse kunstvormen

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Rebekka Smit.