Terug naar overzicht

Onderzoek op het schoolplein

Groep: 1 t/m 8, lessenserie van 8-10 weken
Deze lessenserie sluit aan op kerndoel 35, 39, 40, 44, 43, 45 en 46 

Over de lessen
Een reeks van acht tot tien natuur- en technieklessen op het schoolplein. Een prachtige plek om onderzoek te doen! We doen proefjes en metingen, onderzoeken de bodem en de lucht, bekijken de vogels, plantjes en de kleine beestjes. We meten de temperatuur, beschrijven planten en dieren, onderzoeken de bodem.  We zoeken naar fossielen (evolutie), bouwen zonnecellen of een regenmeter. Ook abstractere begrippen als kringloop, energie en klimaat komen aan de orde. We maken kennis met krachten, licht, magnetisme en elektriciteit. Steeds koppelen we waarnemingen en metingen aan een natuurkundig of biologisch concept.  

Het programma bepalen we in overleg met de school, afhankelijk van de gewenste thema’s en de schoolomgeving.  De lessen kunnen een deel van het biologie- en techniekonderwijs vervangen. We gaan tijdens de lessen naar buiten, een extra begeleider vanuit de school is daarom nodig. Dat kan een stagiaire of onderwijsassistent zijn, een van de ouders of een vrijwilliger. 

Doel van de lessen 

  • Tijdens deze lessenserie maken leerlingen kennis met en leren over de natuur rondom de school; 
  • Kinderen leren waarnemen en onderzoek doen. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Ecokids. Stichting Ecokids is een netwerkorganisatie van vakdocenten Natuur en Duurzaamheid. Wij zetten ons in om kinderen de natuur te laten zien en beleven. We geven natuur- en technieklessen op basisscholen. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail