Terug naar overzicht

Natuurwijs

Groep: 1 t/m 8, lessenserie van 6-8 weken
Deze lessenserie sluit aan op kerndoel 39, 40 en 41 

Over de lessen
Elke natuurdag biedt een unieke combinatie van natuurbeleving, zelfontdekkend leren én concrete kennisleerdoelen in een doorlopende leerlijn natuur. De NatuurWijzer stemt de leerdoelen af met de leerkracht om aan te sluiten bij het onderwijs op school en maakt hierbij op maat een programma per natuurdag, afgestemd op de kinderen, het seizoen en het natuurgebied. Voorafgaand aan elke natuurdag geeft de leerkracht een inleidende les in de klas, na afloop een verwerkende les. Zo blijven de opgedane kennis en ervaringen in de natuur nog beter beklijven. 

Doel van de lessen 

  • Natuureducatie en natuurbeleving in de natuur onder begeleiding van een NatuurWijzer; 
  • Zelfontdekkend leren. Met hart, hoofd en handen; 
  • De eigen beleving van het kind in de natuur staat centraal; 
  • De kinderen beleven, ontdekken en onderzoeken alles wat groeit en bloeit; 
  • Kennis opdoen over de natuur en vaardigheden leren in de natuur. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Natuurwijs.  

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail