Terug naar overzicht

Media Mashup

Groep: 1-2 en 3-4, lessenserie van 6 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen: 54 en 55 

Over de lessen
De jongste leerlingen gaan iedere les aan de slag met een nieuwe techniek. Zo gaan ze aan de slag met virtual reality, augmented reality, kunstmatige intelligentie, hologrammen en nog veel meer. Ieder techniek biedt weer nieuwe mogelijkheden en kansen om hun creativiteit volledig te ontwikkelen. De reeks opgedeeld in verschillende technieken zodat er een breed pallet aan nieuwe media aan bod komt. De leerlingen leren om verschillende media te gebruiken als communicatiemiddel. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over- en waardering voor aspecten van storytelling. Tevens verwerven zij in een verkennende fase animatiefilm vaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen.

Doel van de lessen  

  • Samen werken om visueel een verhaal te vertellen; 
  • Werken met verschillende animatievormen; 
  • Creatief denken; 
  • Samenwerken;  
  • Communiceren; 
  • Sociale & culturele vaardigheden; 
  • Informatievaardigheden;  
  • Probleem oplossen; 
  • ICT-basisvaardigheden. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Digital Creativity. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail