Terug naar overzicht

Het leven is een feestje

Groep: 1-2, 3-4-5, 6,7 en 8 lessenserie van 6 tot 8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen 34,37, 38 en 39

Over de lessen
In de lessen van “het leven is een feestje” gaan de kinderen d.m.v diverse creatieve en spel activiteiten aan de slag om te werken aan een positief zelfbeeld. Samen gaan we op onderzoek uit wat er nodig is om positief en gezond in het leven te kunnen staan. De uitgangspunten van de gezonde school aanpak en/of positieve gezondheid worden in de lessen meegenomen.

Tijdens de laatste les komt alles samen in de vorm van een feestelijke lesafsluiting. Er is in overleg de mogelijkheid om de afsluiting ook na schooltijd en/of gezamenlijk af te ronden. Ook hierin kunnen wensen van school worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan een waterfeest in de zomer of een tentoonstelling gecombineerd met ouderavond om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het creëren van een aansluitend naschools aanbod kan ook tot de mogelijkheden behoren. Dit zal dan in de vorm van een aparte opdracht worden vastgelegd.

Doel van de lessen 

  • Zorg voor psychische en lichamelijke gezondheid, respect voor algemene waarden en normen, leren respectvol om te gaan met verschillende opvattingen binnen een multiculturele samenleving, zorg omgaan met het milieu. (voorkeur voor bepaalde begrippen kunnen aangegeven worden en waar mogelijk zal het programma daarop worden aangepast);
  • Experimenteren, samenwerken, empathisch vermogen, zelfbeeld, waarnemen, verbeelden, fantaseren, creëren, samenhang ontdekken, kritisch denken, presenteren, vertrouwen, luisteren en vragen stellen.

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

stuur een e-mail