Terug naar overzicht

Film

Groep: 3-4, 5-6 en 7-8 lessenserie van 8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen: 54 en 55 

Over de lessen
In deze reeks lessen gaan leerlingen aan de slag met medium film. Hierbij gaan ze storyboards maken, omgevingen knutselen en experimenteren met de verschillende manieren van film/video. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende vormen van film zoals vloggen, reclamefilms, green screen en deepfakes. De reeks opgedeeld in verschillende elementen van deze discipline zodat alles aan bod komt. De leerlingen leren om film te gebruiken als communicatiemiddel. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor aspecten van storytelling. Tevens verwerven zij in een verkennende fase filmvaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen.

Doel van de lessen  

  • Samen werken om visueel een verhaal te vertellen; 
  • Werken met verschillende animatievormen; 
  • Creatief denken; 
  • Samenwerken;  
  • Communiceren; 
  • Sociale & culturele vaardigheden; 
  • Informatievaardigheden;  
  • Probleem oplossen; 
  • ICT-basisvaardigheden. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Digital Creativity. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail