Terug naar overzicht

Discussiëren Kun Je Leren

Groep: 5-6 en 7-8, lessenserie van 5 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoel 52 

Over de lessen
Per masterclass staat er een stelling centraal en werken we toe naar een dialoog, discussie of debat. We hebben lessen op allerlei thema’s gekoppeld aan de burgerschapsthema, zoals omgaan met geld, armoede, diversiteit, solidariteit, racisme, social media en mentaal welzijn. Een masterclass bestaat uit vijf fasen met de onderdelen: woordenschat (uitleg van belangrijke begrippen), vergroten van kennis van de wereld (nadenken en interactie) over de thematiek, ervaringen delen, discussie/debat/dialoog en reflectie/feedback.   

De masterclass werkt zeer enthousiasmerend en motiverend ten behoeve van het leerproces.  De leerlingen verdiepen zich gaandeweg in de inhoudelijke vraagstukken.  Er wordt gewerkt met de doelen mondelinge taal (referentieniveaus gesprekken voeren, spreken en luisteren), de doelen burgerschap (kernopdrachten zoals geformuleerd door curriculum.nu) en sociale vaardigheden. 

Doel van de lessen 

 • Discussie is zowel doel als middel; 
 • De leerlingen verdiepen zich gaandeweg in de inhoudelijke vraagstukken; 
 • Er wordt gewerkt met de doelen mondelinge taal (referentieniveaus gesprekken voeren, spreken en luisteren); 
 • Doelen burgerschap (kernopdrachten zoals geformuleerd door curriculum.nu) en sociale vaardigheden. 

Thema’s 

 • In je waarde; 
 • Macht en inspraak; 
 • Gezond samenleven; 
 • Racisme en gedeelde geschiedenis; 
 • Solidariteit; 
 • Globalisering en duurzaamheid; 
 • Mediawijsheid en digitaal samenleven; 
 • Diversiteit. 

 Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Discussiëren kun je leren. De lessenseries worden verzorgd door speciaal daarvoor opgeleide docenten. Een overzicht van de docenten vind je hier 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail