Terug naar overzicht

Burgerschap

Groep 5/6 en 7/8, lessenserie van 6- 8 lessen van 90 minuten
Deze lessenserie sluit aan op kerndoel: OJW34, OJW37 en OJW39

Over de lessen
In deze lessenserie volgen de leerlingen het verhaal van de groep van meester Jaap van basisschool Het Kompas. De klas mag een klassenfeest organiseren, maar over de invulling van dat feest bestaan veel verschillende ideeën en meningen waardoor er ruzie ontstaat. Meester Jaap besluit verschillende clubjes te maken die allemaal aangeven wat zij belangrijk vinden bij het organiseren van het feest. Elk clubje geeft een presentatie van wat zij belangrijk vindt. De wensen liggen zover uit elkaar dat het haast onmogelijk lijkt om nog een feest te organiseren, maar in de loop van het verhaal ontdekken de kinderen dingen waar ze nog niet aan gedacht hadden en begrijpen ze elkaar steeds beter. Houdt elk clubje vast aan zijn eigen belang of lukt het de klas met elkaar een topfeest te organiseren waar alle kinderen blij mee zijn?

Dit verhaal dat aan het begin van elke les (verder) wordt gelezen nodigt uit tot reflectie en discussie en slaat een brug naar het thema van de les.

In de lessenserie komen de volgende thema’s aan bod:

  • democratie, vrijheid en gelijkheid;
  • Kinderrechten;
  • Identiteit;
  • Multiculturele samenleving;
  • Fairtrade;
  • Plastic soep;
  • Recyclen.

Door middel van stellingen, informatieve filmpjes, muziek, spelletjes en verwerkingsvragen en opdrachten in het werkboek (uitgesplitst voor groep 5/6 en 7/8) gaan de leerlingen aan de slag met de begrippen en vaardigheden die bij de leerdoelen van het thema horen. Deze leerdoelen zijn gekoppeld aan de bouwstenen van burgerschap (Bouwstenen burgerschap- SLO 2021, www.curriculum.nu/burgerschap 2019).

Tijdens de laatste les wordt alle lesstof in een door de kinderen zelf gemaakte quiz herhaald en vieren we net als in het verhaal een feestje met materialen die de afgelopen lessen door de kinderen zelf bedacht of gemaakt zijn.

Doel van de lessen
Tijdens deze lessenserie leren de leerlingen verschillende begrippen en vaardigheden die betrekking hebben op burgerschap.  In de bijlage staat een overzicht van de thema’s die behandeld worden en de daarbij behorende kennis- en vaardigheidsleerdoelen.

Deze lessenserie wordt aangeboden door meerdere docenten.

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een email