Terug naar overzicht

Beeldende kunst en beweging

Groep: 3-4, lessenserie van 6-8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen: 3, 12, 54, 55 en 56 

Over de lessen
In deze lesserie animatie wordt de relatie onderzocht tussen verschillende voorbeelden uit de geschiedenis van de beeldende kunst: hoe ontstaan er door animatie en montage nieuwe betekenissen uit de combinatie van twee afzonderlijke kunstwerken? Bijvoorbeeld tussen een Rembrandt en een Mondriaan? Hoe ontstaat er een visuele rijm, en hoe wordt daarin de som meer dan de delen? Een geanimeerd onderzoek waarin wordt gespeeld met betekenissen en expressie.  In de eerste lessen experimenteren de leerlingen met het in beweging zetten van een gegeven schilderij of ander kunstwerk. De leerlingen werken toe naar een zelfbedachte geanimeerde overgang tussen twee of meer werken uit de beeldende kunst. De leerlingen reflecteren op het eigen werk en dat van elkaar. 

Doel van de lessen  

  • Kennismaken met basisbeginselen van animatie en voorbeelden uit de filmgeschiedenis; 
  • De leerlingen maken kennis met stopmotion in de lineaire vorm van animeren en met animeren volgens de zgn. ‘pose-to-pose’ methode; 
  • Kennismaken met en onderzoeken van associatieve mogelijkheden van visuele middelen; 
  • Leren benoemen van filmtaal 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Juan de Graaf, animatiefilm regisseur en docent animatie. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail