Terug naar overzicht

Archeologie

Voor groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8, lessenserie van 8 lessen

Over de lessen
Met de lessenserie Archeologie maken leerlingen kennis met de archeologie van Flevoland en de historie van de polder. Daarbij ligt de focus op de steentijd, scheepvaart op de Zuiderzee, de Tweede Wereldoorlog en de inpoldering.
Deze lessenserie bevindt zich in het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld” van het kerndoelenboek.

Doel van de lessen
Aan de hand van de geologische ontwikkeling van Flevoland en de daarin aanwezige archeologische en historische elementen maken leerlingen kennis met de tijdvakken jagers en boeren, steden en staten, burgers en stoommachines en wereldoorlogen en holocaust. (kerndoel 52) Ze leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren aanduidingen van tijd en tijdsindelingen te hanteren (Kerndoel 51). In dit geval specifiek de steentijd, middeleeuwen, Tweede Wereldoorlog en de inpoldering. Ze leren over (belangrijke) historische personen zoals bijvoorbeeld de familie Venema van het scheepswrak de “Fiducie” dat bij Batavialand te zien is. Daarnaast leren zij over gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis (Tweede Wereldoorlog en de inpoldering) en kunnen deze verbinden met de wereldgeschiedenis. (kerndoel 53)

Deze lessenserie wordt gegeven voor Esther van den Brink

 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail