Terug naar overzicht

Animatiefilm

Groep: 5-6 en 7-8, lessenserie van 8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen: 54 en 55 

Over de lessen
In deze reeks lessen gaan leerlingen aan de slag met het medium animatiefilm. Hierbij gaan ze storyboards maken, omgevingen knutselen en experimenteren met de verschillende manieren van animatiefilm. Hierbij kan gedacht worden aan stop motion, tekenfilm en computer generated animatie. De reeks opgedeeld in verschillende elementen van deze discipline zodat alles aan bod komt. De leerlingen leren om animatiefilm te gebruiken als communicatiemiddel. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over en waardering voor aspecten van storytelling. Tevens verwerven zij in een verkennende fase animatiefilm vaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals tablets en iPads. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen.

Doel van de lessen  

  • Samen werken om visueel een verhaal te vertellen; 
  • Werken met verschillende animatievormen; 
  • Creatief denken; 
  • Samenwerken;  
  • Communiceren; 
  • Sociale & culturele vaardigheden; 
  • Informatievaardigheden;  
  • Probleem oplossen; 
  • ICT-basisvaardigheden. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Digital Creativity. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail