Terug naar overzicht

3D printpennen

Groep: 5-6 en 7-8, lessenserie van 8 lessen
Deze lessenserie sluit aan op kerndoelen: 54 en 55 

Over de lessen
In de deze reeks lessen gaan leerlingen aan de slag met het medium 3D-printpennen. Hierbij gaan ze ontwerpen maken, speelgoed knutselen en experimenteren met de verschillende manieren van 3D-printpennen. Hierbij kan gedacht worden aan ruimtelijk ontwerp, compositie, toepassingen in 3D-print. De reeks opgedeeld in verschillende elementen van deze discipline zodat alles aan bod komt De leerlingen leren om 3D-printpennen te gebruiken als communicatiemiddel. Zo kunnen zij onderwerpen, zoals zij die waarnemen, vertalen via een digitaal instrument. Zij krijgen enige kennis over- en waardering voor aspecten van ruimtelijk vormgeven. Tevens verwerven zij in een verkennende fase 3D-printpennen vaardigheden en technieken. Daarnaast leren zij om te gaan met nieuwe media, zoals 3D-printpennen. De leerlingen leren anders te kijken naar hun omgeving, evenals het verbeteren van hun zintuiglijke waarnemingen.

Doel van de lessen  

  • Samen werken om visueel een verhaal te vertellen; 
  • Werken met verschillende animatievormen; 
  • Creatief denken; 
  • Samenwerken;  
  • Communiceren; 
  • Sociale & culturele vaardigheden; 
  • Informatievaardigheden;  
  • Probleem oplossen; 
  • ICT-basisvaardigheden. 

Deze lessenserie wordt aangeboden door onze samenwerkingspartner Digital Creativity. 

Meer weten?

Dianta Kikkert

Nieuwsgierig of heb je vragen? Neem gerust contact op met Dianta.

Stuur een e-mail