Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting de Kubus. Kubus, Poppodium Corneel, Kunstlink en FleCk maken onderdeel uit van Stichting de Kubus.

Kubus gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid. Kubus neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Kubus sluit met externe partijen die onze gegevens kunnen inzien of verwerken een overeenkomst.

Kubus kan persoonsgegevens over jou verwerken, om één of meer van de volgende redenen:

  • Je maakt gebruik van diensten van Kubus
  • Je hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten
  • Je hebt zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website, een papieren formulier of op een andere wijze aan ons verstrekt
  • Je hebt toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken c.q. gebruiken
  • Je levert diensten aan Kubus

Om onze overeenkomst met je te kunnen uitvoeren en om afspraken met je na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we van te voren je toestemming hiervoor hebben gekregen.

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of je af te melden. Als je de gegevens die wij over jou hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres. Kubus bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Je kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op de gegevensverwerking en de grondslagen waarop wij verwerking van persoonsgegevens baseren. Op het moment dat er substantiële wijzigingen plaatsvinden kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking via privacy@dekubusleystad.nl.