Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting de Kubus.
Kubus, Kunstlink en FleCk maken onderdeel uit van Stichting de Kubus.

Stichting de Kubus gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid.

Stichting de Kubus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Stichting de Kubus sluit met externe partijen, die onze gegevens kunnen inzien of verwerken, een overeenkomst.

Stichting de Kubus kan jouw persoonsgegevens verwerken, om één of meer redenen:

  • Je maakt gebruik van diensten van Stichting Kubus.
  • Je hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten.
  • Je hebt zelf jouw persoonsgegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website, op papier of op een andere wijze.
  • Je hebt toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken c.q. te gebruiken.
  • Je levert diensten aan Stichting de Kubus.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een database op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden, tenzij we van jou hier vooraf toestemming voor hebben gekregen.

Stichting de Kubus bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig.

Je kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan we uitgebreid in op de gegevensverwerking en de grondslagen waarop we verwerking van persoonsgegevens baseren.

Op het moment dat er substantiële wijzigingen plaatsvinden, kan deze privacyverklaring wijzigen. Dit wordt vermeld op de website. Regelmatig wordt gecontroleerd of we aan de wetgeving voldoen.

Onderaan iedere nieuwsbrief is het mogelijk om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Als je jouw geregistreerde gegevens wilt inzien, aan wilt passen, wilt laten verwijderen of als je vragen hebt, neem dan contact op via privacy@dekubusleystad.nl.