Via kunstopdrachten de coronatijd verwerken

Door het coronavirus konden kinderen lange tijd niet normaal naar school. Ze moesten thuis blijven, schakelen en hebben veel veranderingen meegemaakt. Hoe konden we leerlingen uitdagen om door middel van kunst hun emoties en belevingen op een creatieve wijze te uiten?

Creatieve werkopdrachten
Met deze gedachte gingen FleCk en Kubus een samenwerking aan. Er werd gezocht naar digitaal lesmateriaal en op de website van FleCk werden een groot aantal digitale lessen en opdrachten geplaats van verschillende kunstdisciplines. Bovendien kreeg kunstenaar Myrthe Mandemakers de opdracht om voor alle groepen een creatieve les te ontwikkelen die ingaat op het verwerken van het thuiszitten. Deze en andere opdrachten en lesinstructies kun je hier vinden.

Verwerken via kunst
Het verwerken van emoties kan op verschillende manieren. Kunst leent zich hier bij uitstek voor, omdat er wordt gewerkt met de verbeeldingskracht, creativiteit en zelfexpressie van de kinderen. Naast het verwerkingsproces draagt kunst als middel bij aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van kinderen.

1,5 meter groot kunstwerk  
Leerlingen van verschillende scholen maakten samen met de kunstenaar een kunstwerk van 1,5 meter groot. Het kunstwerk bestaat uit voorwerpen die de kinderen persoonlijk doen denken aan de tijd dat ze zo veel thuis zaten. Daarbij kunnen de leerlingen ook hun verhaal kwijt en zingen de leerlingen samen een speciaal coronalied. De kunstwerken en de verhalen worden vervolgens samengevoegd tot één groot kunstwerk genaamd: Open Up. Het concept is ontwikkeld door kunstenaar André Broens en theatermaker/muzikant Luc van Loo. Tussen 17 en 19 juni jl. werd Open Up met meerdere kunstenaars in korte tijd uitgevoerd op 6 scholen in Lelystad. De 6 kunstwerken werden samen met de verhalen van de kinderen aangeboden aan oud wethouder onderwijs Nelly den Os. Ook werd daarbij het Speciale Coronalied door leerlingen van de Vuurtoren gezongen. Alle aanwezigen waren getroffen door de persoonlijke manier waarop leerlingen de periode hadden weergegeven. De 6 kunstwerken zijn nog te bezichtigen in de Kubus. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Ineke van Enk: i.v.enk@dekubuslelystad.nl