Van kunstdocent naar kunstexpert

De vragen vanuit het onderwijs veranderen. Ook de kunstdocent op school zal zich aan deze veranderende vraag moeten aanpassen. Goede kunstvakdocenten zijn een randvoorwaarde voor kwalitatief cultuuronderwijs. Kubus werkt nauw samen met FleCk (expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland), om een Flevolandse kunstdocentenpoule uit te bouwen. Komend jaar wordt door Kubus en FleCk een professionaliseringstraject voor onze kunstdocenten opgezet. Op deze manier kunnen zij goed aansluiten bij de toenemende behoefte aan projecten op maat.

Een paar jaar geleden was er vooral vraag naar losse workshops of projecten. De huidige trend is dat van de kunstvakdocent verwacht mag worden dat hij of zij maatwerk levert. De specialist put daarbij uit een rijk palet van didactische werkvormen of ontwikkelt lessen die aansluiten bij thema’s of andere schoolvakken. Met de komst van het nieuwe CMK3-project CultuurPlus, kunnen daar voor scholen die trede 2 of 3 gaan doen, nog specifieke vragen bijkomen. Deze vragen zullen door de kunstdocent in co-creatie met de school worden opgepakt.

Bovendien is er een toenemende vraag naar kunstvakdocenten die zelfstandig de groep kunnen overnemen in het kader van de werkdrukverlaging (zoals Cultuurcarrousels), een vijfde culturele lesdag of het Nationaal Programma Onderwijs.

Het zou voor de kinderen een geweldige kans zijn als in de toekomst de kunstvakdocent onderdeel wordt van het schoolteam en leerlingen van alle groepen wekelijks kunstlessen krijgen. Naarmate de kunstdocent meer als groepsleerkracht wordt ingezet zullen ook de relaties met de school, het team, maar ook de relaties met de leerlingen een meer permanent karakter krijgen. Daardoor krijgt deze docent meer met de onderwijsvisie, het programma en het schoolprotocol te maken. De hechtere band met de groep en de school laat de kwaliteit van de cultuureducatie beter tot zijn recht komen.