Mediakunst & Techniek

Afgelopen schooljaar zijn we samen met leerkrachten van de Tjotter, Windroos en Mozaïek het tweede ontwikkeljaar van het project Mediakunst en Techniek gestart.

In dit project worden de mogelijkheden van mediakunst binnen de context van het Natuur&Techniek onderwijs onderzocht. Gezamenlijk wordt er lesmateriaal, tools of activiteiten ontwikkeld. Deze lessen sluiten aan bij het curriculum van Kunst&Cultuur en Natuur&Techniek. Binnen de lessen is aandacht voor het doorlopen van het creatieve proces en onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast worden er ieder jaar weer meerdere nieuwe mediakunstenaars bij het project betrokken die vanuit hun expertise input leveren.

Dit jaar heeft de ontwikkelgroep een nieuw thema gekozen: mediakunstvorm en groepsbouw. Drie mediakunstenaars van Stichting Interactive Culture zijn aangeschoven. De Windroos heeft binnen het thema ‘De wereld om je heen’, de invloed van de mens op de natuur en vice versa onderzocht. Voor dit onderzoek is een mobiele app als mediakunsttool ingezet. De school Mozaïek is samen met de leerlingen bezig met het ontwikkelen van meerdere verhalen die verteld worden vanuit het perspectief van verschillende zintuigen. Het team onderzoekt dit aan de hand van een StoryScope. Dit is een fysieke en interactieve installatie waar kinderen samen zelfstandig verhalen mee kunnen maken en deze laten zien op een muur of scherm. De leerlingen krijgen daarnaast bovendien de opdracht om zelf animaties te ontwerpen die in het lesontwerp worden meegenomen. Ook De Tjotter is geïnspireerd door de mogelijkheden van de StoryScope. Samen met de leerlingen worden verhalen en animaties vormgegeven vanuit de centrale vraag welke effecten de verschillende type ecosystemen op planten hebben.

Alle lesconcepten worden meerdere keren door de leerlingen in de klas getest voordat ze definitief worden gemaakt. De leerlingen worden heel enthousiast van deze ontwerpende rol. Deze testen maken voor ons inzichtelijk dat de te ontwikkelde lesmaterialen goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Teamtrainingen
Naast het ontwikkelen van de lessen, krijgt elk team van de drie scholen trainingen van FleCk aangeboden. De scholen bepalen zelf waar ze de nadruk op willen leggen. Het afgelopen jaar zijn de leerkrachten voornamelijk aan de slag gegaan met de onderwerpen: de eigen creativiteitsontwikkeling, toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren, het eigen maken van mediakunst en manieren om met mediakunstlessen creativiteit bij de leerlingen te stimuleren.

Volgend schooljaar start het laatste jaar van de ontwikkeling. Aan het eind van dit driejarige project worden de basisschoollessen beschikbaar gesteld voor alle basisscholen in Flevoland en daarbuiten.