Kunst en cultuur in tijden van Corona

De Coronapandemie treft ons allemaal en met veel bewondering zien we hoe leerkrachten en schoolleiders in Lelystad ondanks de beperkende maatregelen alle Lelystadse kinderen lesgeven en de scholen draaiende houden. Vanuit Kubus proberen we de scholen ook in deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen en kinderen te inspireren met al onze activiteiten.

We zijn blij met al die scholen die ook in deze tijd de waarde ervaren van kunst en cultuur en met elkaar zetten we al onze creativiteit en flexibiliteit in om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. De kunst- en cultuursector heeft het zwaar en ook met steun van de scholen proberen we deze sector en het opgebouwde netwerk van kunstvakdocenten in stand te houden.

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan de oplossingsrichtingen die we hebben gezocht tijdens de lockdown. Lessen die op school niet doorgingen zijn in sommige gevallen digitaal verder gegaan of indien mogelijk verplaatst. Ook nu de pandemie nog voortduurt is er veel aandacht voor veiligheid en uiteraard volgen we de RIVM richtlijnen. De schoolvoorstellingen uit de eerste golf zijn verplaatst naar september en oktober en er zijn digitale werkvormen en lessen verzameld, die we met de scholen delen. En tot slot is er het prachtige project Open Up ontwikkeld.