Kubus-dag Mozaïek

Er waren al geruime tijd gesprekken met het schoolbestuur (Stichting Christelijk Primair Onderwijs) om te verkennen of een zogenaamde 5e dag of Bildungstag mogelijk verlichting zou geven met betrekking tot het lerarentekort. Toen eind september Kindcentrum de Mozaïek alle groepen voor een dag in de week naar huis moest sturen, was de vraag aan Kubus dan ook: lukt het jullie om op korte termijn een oplossing te verzorgen? Gezien de maatschappelijke relevantie heeft Kubus dit opgepakt en konden de groepen na de herfstvakantie weer naar school.

‘Sommige leerlingen konden niet wachten tot de week om was en vroegen dikwijls wanneer het weer ‘Kubus-dag’ was. Het mooie aan onze samenwerking is dat scholen kunnen aangeven waarmee ze aan de slag willen’, zegt Van Zijl. ‘We kunnen per groep, per bouw en schoolbreed werken. Scholen kiezen zelf waar ze de accenten leggen voor de ontwikkeling van een hele groep of per leerling.’

Het was een behoorlijke uitdaging om van de tekentafel zo abrupt in de realiteit te belanden. In samenspraak met de school zijn een aantal keuzes gemaakt over de invulling, het rooster, de opvolging van gedragsregels in de school en over verantwoordelijkheden. Toen de kaders duidelijk waren begon de zoektocht naar geschikte docenten. Na een intensieve zoektocht is er een programma uitgerold waarin leerlingen vlog en interviewtechniek, beeldend, techniek, muziek, taalvorming en animatie aangeboden kregen.

Vanaf de eerste les is er een intensief contact geweest tussen schoolleider en projectleider van Kubus. Daarin is waardevolle informatie opgehaald voor de kunstdocenten. We kunnen concluderen dat het format goed werkt. De directeur geeft aan dat de leerlingen enthousiast meedoen en steeds beter begrijpen wat er van hun verwacht wordt. Daarnaast leren de kunstdocenten de leerlingen en de school steeds beter kennen, waardoor de kunstlessen niet losstaan van de rest van het schoolprogramma maar er juist rond de cultuureducatie een mooie samenwerking ontstaat.

Kubus heeft momenteel in samenwerking met FleCk (het expertisecentrum voor kunsteducatie in Flevoland) een programma om kunstdocenten en andere professionals extra te ondersteunen en trainen voor deze nieuwe taak, waarvoor een subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie is verkregen. Voor het ontwikkelen van het concept zal Kubus met zoveel mogelijk andere partners samenwerken, zoals bijvoorbeeld FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, IVN Flevoland, Sterk Techniekonderwijs Lelystad en Samen Gezond.

Heeft jullie school ook belangstelling voor het invullen van een mogelijk formatietekort door middel van cultuureducatie? Mail naar i.v.enk@dekubuslelystad.nl om de mogelijkheden te bespreken.