Interview CMK/Cultuurplus school

Wij hebben een schooldirecteur gevraagd hoe cultuur binnen zijn school een plek heeft. Wij spraken met Jan van der Wel, sinds augustus 2020 is hij interim-directeur op SBO De Vogelveste.

Wat voor school zijn jullie?
SBO de Vogelveste is een kleine school (6 groepen met ongeveer 75 leerlingen) voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar. De school biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die vanwege de ontwikkeling van het leren en van het gedrag (Sociaal-emotionele ontwikkeling/sociaal gedrag en werkhouding) stagneren binnen het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen van SBO De Vogelveste laten een achterstand zien in hun ontwikkeling op de leergebieden (schoolse vakken, zoals rekenen en taal), andere leerlingen laten gedrag zien dat moeilijk te begrijpen is, zoals in zichzelf gekeerd zijn, druk en bewegelijk zijn, angstig zijn, moeilijk contact maken met andere kinderen of met volwassenen. Deze problemen hebben dan ook vaak invloed op hun prestaties op de leergebieden.

Wat willen jullie met cultuureducatie?
We willen cultuureducatie als volwaardig onderdeel van het onderwijsaanbod implementeren en borgen, o.a. bij de talentvakken en het thematisch werken. De eerste stap is het uitwerken van de visie en ambitie. Dit doen wij in samenwerking met Kubus en wij doen mee met het programma CMK3 via CultuurPlus (trede 2).

Hoe ziet de samenwerking met Kubus eruit?
In het verleden werd er al veel samengewerkt met Kubus, maar toen ik begon bij De Vogelveste was dat wat minder geworden. Dat heb ik bewust geïntensiveerd, want juist voor onze leerlingen is kunst en cultuur erg van belang. Zij moeten harder werken om een plek binnen de maatschappij te verwerven en kunst en cultuur kan hen daarbij helpen. Door het aanbieden van cultuuraanbod in verschillende disciplines hebben zij de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken. En het zou fantastisch zijn als zij door dit aanbod zo enthousiast worden dat zij er ook in de vrije tijd mee verder willen gaan!

Daarnaast doen wij mee met het 5e dag concept. Hierbij bestaat een dag voor ons uit drie blokken, waarvan één ingevuld wordt met kunst & cultuur. Dit bevalt heel erg en ik raad het andere scholen ook aan. Het kan ingezet worden om het lerarentekort te verkleinen binnen de school of de werkdruk te verlagen. Maar voor ons is met name het inhoudelijke aspect van belang. Door kunst & cultuurprofessionals de school binnen te halen maken wij een inhoudelijk en kwalitatieve slag en werken wij aan borging voor de lange termijn. Door kunst & cultuurprofessionals de school binnen te halen maken wij een inhoudelijk en kwalitatieve slag en werken wij aan borging voor de lange termijn. CultuurPlus kan als vliegwiel dienen om kunst & cultuur een vaste plek te geven binnen het curriculum.