Digitaal Lesmateriaal

Omdat fysiek lesgeven niet meer kon heeft Kubus een werkgroep digitaal onderwijs opgericht die digitaal materiaal heeft verzameld. Zo kan kunst- en cultuureducatie ook via de thuispakketten bij de kinderen thuis komen. Er wordt binnen de werkgroep ook nagedacht over nieuw digitaal lesmateriaal.

Halverwege maart 2020 is Nederland op slot gegaan in een intelligente lock-down. Iedereen zoekt digitale hulpmiddelen om samen te werken en te communiceren. Ook de scholen doen een beroep op diverse programma’s om hun fysieke klaslokaal uit te breiden naar thuis om met hun leerlingen in contact te blijven. Kubus wil daar graag op aansluiten, zodat de cultuurlessen ook door kunnen gaan. Kubus heeft om die reden in samenwerking met FleCk een werkgroep digitaal materiaal opgericht. Die werkgroep heeft met twee enquêtes gepeild of er bij scholen ook behoefte is aan digitaal lesmateriaal, hoe scholen dat het materiaal liefst krijgen aangeboden en welke programma’s daarbij het meest worden gebruikt.

Ongeveer 60% van de scholen heeft aangegeven behoefte te hebben aan digitaal lesmateriaal in de vorm van linkjes die aan leerlingen kunnen worden doorgestuurd. Deze scholen krijgen in de week voor de meivakantie lesmateriaal beeldend en muziek voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 toegestuurd gekregen. Daarnaast wordt gekeken of er ook nieuw materiaal ontwikkeld kan worden. Nu de scholen 11 mei zijn geopend is er een nieuwe situatie ontstaan. Vanwege de kleinere groepen vullen sommige scholen de lesstof voor de andere 50% aan met digitaal lesmateriaal. Voor cultureel lesmateriaal doen scholen daarvoor een beroep op Kubus.

Nieuw digitaal lesmateriaal verwerking en verbinding
Er zijn door de Lock-down achterstanden ontstaan en sommige leerlingen hebben de veranderingen in de afgelopen periode als traumatisch ervaren. Bovendien moeten wij allemaal wennen aan nieuwe manieren om met elkaar om te gaan op 1,5 meter afstand. Wij snappen dat scholen twijfelen of dit nu het moment is om cultuuronderwijs te gaan aanbieden, daarom willen wij zorgen voor lessen die in een behoefte voorzien en speciaal materiaal ontwikkelen wat bedoeld is om de eenzaamheid, veranderingen en mogelijk traumatische ervaringen van de afgelopen periode te verwerken en een plek te geven. Verder willen wij d.m.v. creativiteit werken aan verbinding en mogelijkheden zoeken om zich op een nieuwe manier tot elkaar te verhouden.

Het is de bedoeling de lessen zo te maken, dat ze door de leerling zelfstandig uitgevoerd en via een website in een beschermde klas-omgeving geüpload kunnen worden. Leerlingen kunnen via de website elkaars werk bekijken en de leerkracht kan het materiaal gebruiken voor een klassengesprek.

Heeft jullie school belangstelling voor deze lessen of willen jullie meedoen aan een pilot om de lessen mede te ontwikkelen, dan kan je dat laten weten aan de werkgroep via a.bond@dekubuslelystad.nl