De reis van je leven

Bijzonder project ouderen en jongeren op CBS Ichthus in samenwerking met Woonzorg Flevoland met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Tijdens dit kunstproject was er aandacht voor het samenbrengen van verschillende doelgroepen, waaronder kinderen en ouderen. Vlak voor de Corona-epidemie toesloeg, werkten de kinderen van basisschool CBS Ichthus aan een grote musical, in samenwerking met ouderen van Hanzeborg.

Samen met een muziek-, dans-, theater- en een beeldende kunstdocent werkten alle klassen toe naar een grote voorstelling, vanuit het thema ‘De reis van je leven’. Een grote tijdmachine zou het publiek meevoeren naar díe momenten in je leven die je nooit vergeet, hoe oud je ook bent. Een prachtige ontmoeting, met een overstijgend en verbindend thema. De intentie voor het voortzetten van dit soort ontmoetingen is aanwezig bij alle partners.

Corona-project ‘Kunstmaatje’
Om de ouderen in Lelystad toch te voorzien van iets moois, heeft de Kubus een speciaal Corona-project in het leven geroepen. Tijdens ‘Kunstmaatje’ sturen cursisten van Kubus hun kunstwerken of talenten digitaal naar ouderen van de woonvormen Hanzeborg, Uiterton en stichting de Zonnebloem. Wanneer mogelijk, sturen zij postkaartjes terug en ontstaat er een kunstmaatjes-correspondentie. Zodra de Corona-crisis is gaan liggen zullen de kinderen en ouderen elkaar in real life ontmoeten. Dat zijn momenten van warme, sociale interactie waar we allemaal enorm naar uitkijken. Kijk voor meer info op www.levenlangkunstlelystad.nl