Bijzonder kunstproject op SBO de Vogelveste

Bijzonder project op SBO de Vogelveste met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Naast projecten waarin verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten is er binnen Kubus ook veel aandacht voor speciaal onderwijs. Zo vond er dit schooljaar een kunstproject plaats op SBO de Vogelveste.

Op de Vogelveste kregen alle kinderen van de school lessen van een dans-, muziek-, theater- en beeldend kunstdocent. Het doel van dit project was puur kennismaken met alle disciplines en de kinderen de gelegenheid geven zichzelf en elkaar op een andere manier leren kennen. Zowel voor leerlingen, docenten als kunstvakdocenten een geweldige ervaring. Het blijft prachtig om via kunst elkaar te ontmoeten, ongeacht je niveau, afkomst of leeftijd. Door corona is het project helaas stilgelegd. Indien mogelijk wordt het project in september en oktober a.s. afgerond.