2019 een cultureel topjaar!

Het jaar 2019 was een cultureel topjaar! Veel scholen waren actief bezig met cultuureducatie. Om het in getallen uit te drukken: van de 39 scholen hebben 37 unieke scholen deelgenomen aan de culturele activiteiten die door Kubus zijn georganiseerd! Veel van deze 37 scholen hebben met de kinderen aan meerdere activiteiten deelgenomen: ruim 3.300 kinderen hebben voorstellingen in de theaterzaal van De Kubus bezocht; meer dan 10.000 kinderen hebben onder schooltijd deelgenomen aan diverse actieve lessen en/of projecten. Ook hebben 3 scholen met de muzikale leerlijn ‘De Muziekimpuls’ meegedaan; 4 scholen hebben hun werkdrukverlagingsmiddelen ingezet voor vakdocenten in de klas; 5 scholen hebben meegedaan met de culturele erfgoedleerlijn De Culturele Haven. Wij zijn erg trots dat zoveel scholen de meerwaarde van kunst en cultuur onderschrijven.

Daarnaast zijn op 4 locaties in 4 wijken in Lelystad bij Ziezo, Lepelaar, Atolplaza en Triangel buitenschoolse instrumentale jaarcursussen uitgevoerd.