Spelen met woordjes

Dit project koppelt kunstdisciplines aan taalverwerking. Actuele woordjes uit de methode die jullie school hanteert of het thema waaraan de betreffende groep werkt, zijn daarbij het uitgangspunt. De school kiest voor één of meerdere kunstdisciplines en bepaalt welke woordjes aan bod gaan komen. Rondom deze woordjes geeft een vakdocent vier weken achter elkaar les vanuit een vakdiscipline (beeldend, dans, muziek, theater). Aansluitend aan de les kan de kunstdocent de lessen ook aanbieden aan de ouders. Zo trekken binnen- en buitenschools leren samen op.

Meer weten? Neem contact op.

Dianta Kikkert

Projectmedewerker Scala & Assistent Onderwijs & Samenleving

Stuur een e-mail