2 juni 2023

Wethouder Rinze Broekema plakt eerste steentje aan Social Sofa in De Kubus

De Lelystadse wethouder Rinze Broekema heeft dinsdagavond 30 mei jl. het eerste steentje geplakt aan de ‘Social Sofa’ in De Kubus die de komende maanden verder wordt voorzien van een prachtig mozaïek gericht op het actuele thema ‘Geweld tegen vrouwen’ van Orange the World. Het is de bedoeling dat de Social Sofa een plek krijgt in de omgeving van de Agora.

De komende maanden gaan de leden van Soroptimistclub Flevoland de hele sofa beplakken met mozaïeksteentjes. Het werk is naar verwachting eind november gereed. Dan is ook de actieperiode van de wereldwijde campagne Orange the World, die is gericht op het terugdringen van geweld tegen vrouwen. De gemeente Lelystad werkt mee aan de actie Orange the World en jaarlijks kleuren het Stadhuis en het Provinciehuis in Lelystad oranje in de actieperiode van 25 november tot 10 december.

Soroptimisten zijn vrouwen uit Dronten, Lelystad en Zeewolde die zich inzetten voor de positie van meisjes en vrouwen. Om die reden maken zij zich ook sterk voor dit onderwerp. Tijdens het vele uren plakken in De Kubus gaan zij ook het gesprek aan over dit onderwerp en op deze manier werken aan bewustwording.

Foto: Wethouder Rinze Broekema plaakt het eerste steentje geplakt aan de Social Sofa. ©Fotostudio Wierd