3 september 2022

Prokkeldag 2022, Kunst verbreed je horizon!

Donderdag 1 september jl. vond in De Kubus de Prokkeldag plaats. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan meedoen en het kan overal plaatsvinden; in buurten, bedrijven, en (zorg)instellingen, met woningcorporaties, met fondsen, bij een speeltuinvereniging of op een (kinder)boerderij.

Deze ontmoetingen dragen op een heel persoonlijke manier bij aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving en het vergroten van sociale netwerken. Dit jaar organiseerde de stichting GOL, in samenwerking met de Werfsjob en Kubus, voor de achtste keer het Prokkelen in Lelystad. In 2020 en 2021 kon het Prokkel niet doorgaan vanwege de corona maatregelen.

Wethouder Rinze Broekema nam een kijkje bij de Prokkeldag en deed mee met een activiteit. “Gemeente Lelystad zet, samen met andere organisaties, in op activiteiten en beleid om tot een inclusieve samenleving te komen waarin iedereen mee kan doen. Deze Prokkeldag laat heel goed zien dat mensen mét en zonder verstandelijke beperking samen leuke activiteiten kunnen ondernemen”, aldus de wethouder.

Kijk voor meer informatie op www.prokkel.nl

Wethouder Rinze Broekema doet actief mee aan de Prokkeldag in de Kubus. ©Fotostudio Wierd.