9 juni 2020

Afscheidsmusical groep 8 in De Kubus & AGORA Theater

De afscheidsmusical van groep 8 moet altijd een feestje zijn toch! Door het coronavirus zal dat dit jaar in een andere vorm gaan dan iedereen gewend is. De Kubus en het AGORA Theater stellen daarom gezamenlijk hun theaterzaal gratis ter beschikking voor alle Lelystadse basisscholen. De musical wordt vakkundig uitgelicht en er kan gebruik worden gemaakt van onze theatergeluidsinstallatie.

Aanpak
De musical wordt op school voorbereid en gerepeteerd. Op een afgesproken datum en tijdstip komen de kinderen, omgekleed en eventueel geschminkt, met één docent naar de Kubus of AGORA. Daar verzamelen we en gaan we naar het toneel. Daar is ruim een half uur de tijd om nog de laatste puntjes op de i te zetten. Dan gaat het licht uit, de spot aan en gaat de musical beginnen! Je kunt ervoor kiezen om de musical te laten opnemen. De filmopname wordt dan gemaakt door het professionele Lelystadse filmbedrijf KLEI. Zij maken gebruik van 2 bemande camera’s die vanuit verschillende invalshoeken filmen. De professionele theaterbelichting wordt speciaal aangepast op de musical en het zaalgeluid wordt onder de opnames gemonteerd, wat zorgt voor een unieke weergave van de musical. Zo kunnen de leerlingen toch nog samen met hun familie en vrienden genieten van een prachtig eindresultaat.

Publiek
Goed nieuws! De richtlijnen zijn aangepast en er mogen weer toeschouwers in de zaal plaatsnemen. In lijn met de huidige richtlijnen, moet iedere gast reserveren zodat wij in de gelegenheid zijn het verplichte controlegesprek te voeren. Tot 30 juni geldt; 1 bezoeker per kind. Voor optredens na 1 juli mogen er 100 bezoekers komen. Bij De Kubus zal dit aantal op maximaal 60 bezoekers liggen. In overleg met school wordt er een maximaal aantal bezoekers per kind vastgesteld. Bemachtig één van de laatste plekjes!

Kosten
Aan het opvoeren van de eindmusical in De Kubus of het AGORA Theater zijn geen kosten verbonden. De volgende kosten worden alleen in rekening gebracht als gebruik wordt gemaakt van de filmregistratie: € 500,- ex BTW per klas. Dit bedrag wordt rechtstreeks door KLEI aan de school gefactureerd.

Reserveren
Reserveren kan via het e-mailadres: j.vandijk@agora-lelystad.nl.