22 december 2020

Kubus onderzoekt kansen voor toekomst Corneel

Vandaag verscheen het bericht over het openbaar gemaakte rapport van organisatieadviesbureau Berenschot in de media. Berenschot heeft samen met Theater Agora, FlevoMeer Bibliotheek en Stichting de Kubus onderzocht hoe er efficiënter en goedkoper samengewerkt kan worden tussen de verschillende culturele instellingen in Lelystad. Een van de voorstellen is om poppodium Corneel voorlopig in de ‘slaapstand’ te zetten en het podium over te dragen aan de gemeente. Poppodium Corneel onderzoekt samen met Stichting de Kubus welke mogelijkheden er zijn om buiten de Kubus, toch door te blijven draaien.

Volgens directeur-bestuurder Alex van Zijl van Stichting de Kubus, waar Corneel onder valt, was dit besluit ook zonder de coronacrisis genomen. Het poppodium past niet langer binnen de huidige visie van Stichting de Kubus en wil zich in de toekomst meer concentreren op de kerntaken kunst- en cultuureducatie. Alex van Zijl benadrukt dat het rapport van Berenschot nog uitgebreid in college en raad moet worden besproken. Het college geeft aan zolang er geen nieuw besluit is genomen, Corneel tot 2022 kan rekenen op subsidie.

Zolang hierover geen besluit is genomen gaat Corneel in de huidige vorm verder en gaan de geplande activiteiten door. Ondertussen onderzoekt het poppodium samen met Stichting de Kubus hoe het in de toekomst zonder de Kubus verder kan gaan. Het poppodium was tot de coronacrisis financieel gezond en hoopt op een steunpakket om de coronaperiode te overbruggen, om zo na deze periode weer gezond verder te gaan.

Corneel groeide uit van jongerencultuurhuis tot het grootste poppodium van de provincie Flevoland, met een capaciteit van 400 bezoekers. Naast het feit dat Corneel veel energie steekt in talentontwikkeling en het een werkplek biedt voor 40 vrijwillige medewerkers, is het een plek die Lelystedelingen met elkaar verbindt. Dankzij een sterke programmering en alsmaar groeiend aantal bezoekers, dient het poppodium als een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud, waardoor het een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert aan de stad. Daarmee is het poppodium een essentiële voorziening geworden in Lelystad. Met name in een ambitieuze stad waarin het inwonersaantal de komende jaren naar verwachting flink zal stijgen, is een gezond voorzieningsniveau, inclusief een poppodium, niet meer weg te denken.