18 november 2023

Jong Erfgoed moet je ‘Leren’ Zien

Op initiatief van Erfgoedvereniging Heemschut vond donderdag 16 november 2023  in Gebouw De Kubus in Lelystad de Kennisbijeenkomst ‘Leren Zien, inventarisaties van Post ’65 erfgoed’’ plaats. Onder Post ’65-erfgoed wordt verstaan; gebouwen, openbare kunstwerken en ‘groen’ uit 1965-2000, de laat-20-eeuwse periode waarin grote maatschappelijke veranderingen de inrichting van de openbare ruimte sterk veranderden.

Heemschut kennisbijeenkomst in Post 65 monument De Kubus Lelystad

Ofschoon de belangstelling en waardering voor erfgoed uit de laat-twintigste eeuwse periode langzaam toeneemt, worden veel Post ’65 bouwwerken, maar ook kenmerkende infrastructuur, openbare kunstwerken, groenvoorzieningen en cultuurlandschap in hun voortbestaan bedreigd.

Pleidooi voor herbestemming en renovatie
Volgens Karel Loeff, directeur van Erfgoedvereniging Heemschut is de oorzaak vaak onverschilligheid van beleidsmakers die niet ‘zien’ wat de cultuurhistorische waarde ervan is. “Juist in deze tijd van woningnood en milieubelasting door nieuwbouw, zouden gemeentes, corporaties en projectontwikkelaars veel vaker moeten overwegen Post65-objecten te herbestemmen en te renoveren.”

Erfgoedbeleid in Lelystad
Wethouder Sjaak Kruis
vertelde tijdens de Kennisbijeenkomst in De Kubus bevlogen over het erfgoedbeleid van zijn gemeente: Juist in een jonge stad als Lelystad is het belangrijk cultureel-erfgoed goed te bewaren om het bijzondere verhaal van onze moderne geschiedenis te kunnen vertellen. Om bestaand en nieuw erfgoed de bescherming te geven die het verdient, moet er nog veel gebeuren. Daarom wordt momenteel hard gewerkt aan een volledig en volwaardig erfgoedbeleid, met aandacht voor de geschiedenis die in Lelystad in de grond ligt en voor de bovengrondse cultuurhistorie.

Post ’65 Architectuur: Gebouw De Kubus
Henk Dirkx, voorzitter van de landelijke Werkgroep Post ’65 van Heemschut
beaamde dit en zei: Gebouw De Kubus, dat dit jaar zijn 40-jarige bestaan viert, is zelf een schoolvoorbeeld van Post ‘65-architectuur, Ik ben de gemeente Lelystad zeer dankbaar dat zij de creatie van architect Wim Davidse (1936-2022) al in 2020 heeft aangewezen als gemeentelijk monument, vanwege de grote en cultuurhistorische waarde en bijdrage aan het grootstedelijk karakter van het centrumgebied.’”

Naast wethouder Kruis en voorzitter Dirkx presenteerden vier erfgoed-deskundigen uit de Heemschut-commissies Friesland, Zeeland, Gelderland en Amsterdam met veel enthousiasme over hoe zij het aanpakken, waar ze nu staan en waar ze naartoe willen met Post ‘65-erfgoed.
Daarna gingen sprekers en genodigden met elkaar in gesprek over de vraag: ‘Hoe de provinciale Heemschut-commissies en de Landelijke Werkgroep Post ’65 samen het jonge erfgoed bij gemeenten en inwoners op de kaart kunnen zetten.’

Na afloop was er gelegenheid voor een rondleiding door De Kubus onder leiding van Albert Lindenburg, Wim Rakhorst en Niek Sonneveld. Tot besluit een borrel om na te praten, contacten te leggen en vervolgafspraken te maken.

Meer informatie en historie
Meer informatie is te vinden op de website van Heemschut en op de website van Kubus over de geschiedenis van het gebouw.

Gebouw De Kubus Lelystad