16 mei 2024

Buck Jüch benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Buck Jüch treedt per 15 mei 2024 aan als de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting de Kubus. Hij volgt Gerrit Groot op, die de rol van tijdelijk voorzitter vervulde na het vertrek van Khadija Bozia. Met een achtergrond als voorzitter van de Bedrijfskring Lelystad (BKL) en uitgebreide ervaring als ondernemer en investeerder in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, brengt Jüch een schat aan expertise met zich mee.

Positieve sfeer en energie
Buck Jüch zegt hierover: “Het is een eer om als toezichthouder bij te dragen aan Stichting de Kubus, vooral omdat de Kubus streeft naar het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor iedereen, met speciale aandacht voor de jeugd in onze stad en provincie. De positieve sfeer en energie hebben zeker ook invloed gehad op mijn beslissing.”

De Raad van Toezicht verwelkomt de toetreding van Jüch met enthousiasme. Gerrit Groot: “Buck brengt veel kennis en ervaring op diverse gebieden met zich mee, beschikt over een uitgebreid netwerk, toont oprechte interesse in mensen en is in staat om snel complexe situaties te doorgronden en analyseren. Dit hebben we al gemerkt tijdens onze gesprekken. Zijn komst is een waardevolle aanwinst.”

Buck Jüch zal zich in zijn nieuwe rol als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting de Kubus inzetten voor het verder versterken van de positie van de Kubus als cultureel hart van Lelystad.