18 februari 2023

27.000 euro herstelgelden voor Flevolandse amateurkunst

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat de sector amateurkunst ruim twee jaar niet naar behoren heeft kunnen functioneren. Het Rijk stelde anderhalf miljoen euro beschikbaar in herstelgelden, om de amateurkunst te helpen zich te herstellen. Een bedrag van € 27.000 is toegekend aan Flevoland. Dit geld wordt ingezet om elkaar weer te ontmoeten en de amateurkunst in Flevoland zichtbaar te maken, nu en in de toekomst.

De aanvraag werd ingediend door Kunstlink Flevoland samen met Cultuurfonds Almere, Kubus in Lelystad, De Meerpaal in Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Cultuurkring Urk. In Zeewolde is de ondersteuning van de amateurkunst niet bij een lokale organisatie of functionaris belegd. Om een deel van de herstelgelden toch ten goede te laten komen aan ook de amateurkunst in Zeewolde wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd.

Een stap in de goede richting
De steungelden zijn verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Het bedrag is beperkt, maar is een stap in de goede richting. Tijdens de coronapandemie stonden alle culturele activiteiten zo goed als stil. Voorstellingen en voorbereidingen vielen in het water. De Flevolandse amateurkunstorganisaties zagen het aantal leden en hun inkomsten teruglopen. De wederopbouw van het amateurkunstleven is daarom hard nodig.

Op zoek naar verbinding met elkaar
De herstelgelden voor Flevoland worden ingezet om elkaar weer te ontmoeten en activiteiten, verenigingen en culturele bewonersinitiatieven zichtbaar te maken. Zo hebben Cultuurfonds Almere, Stichting de Kubus en Cultuurkring Urk plannen voor een digitaal platform of cultuuragenda’s. De Meerpaal, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en in Zeewolde worden de herstelgelden ingezet om elkaar te ontmoeten en de behoeftes op te halen van de amateurkunstverenigingen.

Anneke van Urk van Cultuurkring Urk: “Het ondersteunen en bevorderen van amateurkunst is erg belangrijk. Het doel is om een website te creëren waarop info over alle vormen van Urker kunst en cultuur te vinden is. Met daaraan gekoppeld een agenda met evenementen en activiteiten. Dat geeft mogelijkheden om op elkaar af te stemmen. Met als ideaal elkaars evenement of activiteit te ondersteunen en versterken. “

Aino Merits van Stichting de Kubus: “De drijvende kracht van koren, muziekverenigingen, atelierroutes, theaterverenigingen berust veelal op enkele individuen. Ondersteuning is broodnodig, en het is erg fijn dat hier nu extra gelden voor vrij zijn gemaakt. Deze gelden kunnen we inzetten voor meer zichtbaarheid van de amateurkunst. Samen zingen, muziek maken of een evenement beleven, is en blijft een voedende activiteit, die zowel het individu als de samenleving verrijkt. “

Noortje Braat van Cultuurfonds Almere: “In Almere bieden we verschillende mogelijkheden aan amateurkunstenaars om te herstellen na corona en nieuwe stappen te zetten. Zo ondersteunen we verenigingen en culturele initiatieven van inwoners met het uitvoeren van projecten. Zowel met geld als door mee te denken. Heel fijn dat we nu met deze extra middelen hun zichtbaarheid kunnen vergroten.”

Mariëlle Mud van De Meerpaal: “We zijn blij dat we meerdere keren een cultuurcafé kunnen organiseren voor (amateur)kunstenaars; Ontmoeting als opmaat voor inspirerende nieuwe ideeën en samenwerking.”

Rob Bredewout van Cultuurbedrijf Noordoostpolder: “Na vallen komt opstaan. De amateurkunst krabbelt weer omhoog na de coronacrisis. We (Cultuurbedrijf Noordoostpolder) gaan onderzoeken hoe we dit kunnen ondersteunen. Om het ontmoeten, samen ontspannen, samen zingen en spelen, weer, en nog beter mogelijk te maken. Want de rol van al die culturele clubs en verenigingen is onmisbaar voor een kleurrijk leefklimaat.”

Remko Willems van Kunstlink Flevoland: “Amateurkunst zorgt voor zo veel plezier, uitdaging en inspiratie. Ik ben blij dat we hiermee dit meer kunnen gaan stimuleren en zichtbaar maken. “

Kunstlink Flevoland volgt de voortgang en resultaten binnen de zes gemeenten. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.kunstlinkflevoland.nl/nieuwsbrief.