Voorwaarden knipkaarten

Voorwaarden knipkaarten

 • Voorwaarden knipkaart muziek- en zanglessen
  • De knipkaart geldt voor alle muziek- en zanglessen.
  • Vanaf 16 jaar en ouder.
  • De les wordt door de cursist en docent in onderling overleg per 5 keer afgesproken.
  • In het begin van het cursusjaar wordt tevens een lescyclus afgesproken met de docent, bijvoorbeeld eens per week les of één keer per 2 weken les of anders.
  • Elke les dient door de docent en cursist op de knipkaart afgetekend te worden.
  • De knipkaart is uitsluitend geldig in het lopende seizoen. Alle lessen moeten dus voor de zomervakantie zijn afgenomen en kunnen niet worden gebruikt in het volgend cursusjaar.
  • De knipkaart is persoonsgebonden.
  • Per 5 lesafspraken mag er 1 keer een les wegens verhindering worden afgebeld.
  • Bij verhindering dient de les uiterlijk 2 werkdagen van tevoren – met vermelding dat het om een knipkaart gaat – afgezegd te worden rechtstreeks per mail bij de docent. Is dit niet het geval, dan wordt de les als gegeven beschouwd en zodoende afgetekend op de knipkaart.
  • In geval van ziekte van de docent zal zoveel mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les per sms en e-mail afgelast. Uiteraard zal deze les dan alsnog gegeven worden.
  • Restitutie is niet mogelijk.
 • Voorwaarden beeldende cursussen
  • De knipkaart geldt voor alle beeldende cursussen voor volwassenen.
  • De les wordt door de cursist en docent in onderling overleg per 5 keer afgesproken.
  • In het begin van het cursusjaar wordt tevens een lescyclus afgesproken met de docent, bijvoorbeeld eens per week les of één keer per 2 weken les of anders.
  • Elke les dient door de docent en cursist op de knipkaart afgetekend te worden.
  • De knipkaart is uitsluitend geldig in het lopende seizoen. Alle lessen moeten dus voor de zomervakantie zijn afgenomen en kunnen niet worden gebruikt in het volgend cursusjaar.
  • De knipkaart is persoonsgebonden.
  • In geval van ziekte van de docent zal zoveel mogelijk voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les per sms en e-mail afgelast. Uiteraard zal deze les dan alsnog gegeven worden.
  • Restitutie is niet mogelijk.