Cultuurgids Lelystad

Lelystad vol Talent

Lelystad vol Talent laat kinderen uit groep 5 & 6 laagdrempelig kennismaken met het bespelen van een muziekinstrument. Kinderen krijgen na schooltijd muziekles in vier wijken in Lelystad. De kinderen krijgen muziekles in een groepje van minimaal 5 en maximaal 7 kinderen op het instrument van hun keuze. Dit instrument krijgen ze voor de duur van de cursus in bruikleen. De muzieklessen worden gegeven door vakdocenten van Kubus.

Info
Ineke van Enk
0320-727026
www.lelystadvoltalent.nl
LelystadVolTalent@dekubuslelystad.nl
Postbus 354, 8200 AJ Lelystad
Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad